• Ελληνικά
  • English

full logo

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών - Ρούβα - Γουβών διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και επιμορφωτικές δράσεις για μαθητές και εκπαιδευτικούς με θέματα από την Εκπαίδευση για την Αειφορία, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» και του υποέργου 2, Άξονας προτεραιότητας 6, στις περιφέρειες σε μετάβαση και μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΠΕ ΑΡΧΑΝΩΝ


Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών προσαρμοζόμενο στις νέες συνθήκες που επιβάλλει η πανδημία της Covid – 19, πρόκειται να υλοποιήσει διαδικτυακά εκπαιδευτικά προγράμματα – ενημερώσεις σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Κρήτης.
 
Διαβάστε περισσότερα εδώ
 
Αιτήσεις στην ηλεκτρονική φόρμα: https://forms.gle/za51Fnns9PHH1TfM9