• Ελληνικά
  • English

full logo

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών - Ρούβα - Γουβών διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και επιμορφωτικές δράσεις για μαθητές και εκπαιδευτικούς με θέματα από την Εκπαίδευση για την Αειφορία, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» και του υποέργου 2, Άξονας προτεραιότητας 6, στις περιφέρειες σε μετάβαση και μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  
 
 
 
 
 
ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΑ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ Κ.Π.Ε. ΑΡΧΑΝΩΝ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ ΔΡΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΑ, ΣΤΟ 23ο ΚΑΙ 31ο Δ. ΣΧ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ 43ο Δ.ΣΧ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2019