• Ελληνικά
  • English

full logo

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών - Ρούβα - Γουβών διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και επιμορφωτικές δράσεις για μαθητές και εκπαιδευτικούς με θέματα από την Εκπαίδευση για την Αειφορία, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» και του υποέργου 2, Άξονας προτεραιότητας 6, στις περιφέρειες σε μετάβαση και μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

NEWS

 
 
 
 
 
 
Οικολογικές οργανώσεις
  Web Link
  Link   GREENPEACE
  Link   WWF
  Link   Οικολογική Επιθεώρηση
  Link   Μεσογειακό Γραφείο ληροφόρησης
  Link   Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη
  Link   Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης
  Link   Αρκτούρος
  Link   Σχολικά ρογράμματα .Ε. ανεπιστήμιο Αιγαίου
  Link   Νόμος και Φύση
  Link   Ορνιθολογική Εταιρεία
  Link   Σύλλογος Φίλων Γυπαετού στην Ελλάδα
  Link   Κέντρο ερίθαλψης Αγρίων Ζώων
  Link   Το Σπήλαιο των Λιμνών στα Καστριά
  Link   Οικολογική αρέμβαση Ηρακλείου