• Ελληνικά
  • English

full logo

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών - Ρούβα - Γουβών διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και επιμορφωτικές δράσεις για μαθητές και εκπαιδευτικούς με θέματα από την Εκπαίδευση για την Αειφορία, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» και του υποέργου 2, Άξονας προτεραιότητας 6, στις περιφέρειες σε μετάβαση και μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ΝΕΑ

 
 
 
 
 
 
Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης
  Σύνδεσμος
  Link   Αττικής
  Link   Στερεάς Ελλάδας
  Link   Βορείου Αιγαίου
  Link   Νοτίου Αιγαίου
  Link   Κρήτης
  Link   Ηπείρου
  Link   Κεντρικής Μακεδονίας
  Link   ελοποννήσου
  Link   Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
  Link   Δυτικής Μακεδονίας
  Link   Ιστοσελίδα ΕΕΚ Ε Δυτ.Μακεδονίας
  Link   ΙονίωνΝήσων
  Link   Θεσσαλίας
  Link   Δυτικής Ελλάδας