• Ελληνικά
  • English

full logo

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών - Ρούβα - Γουβών διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και επιμορφωτικές δράσεις για μαθητές και εκπαιδευτικούς με θέματα από την Εκπαίδευση για την Αειφορία, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» και του υποέργου 2, Άξονας προτεραιότητας 6, στις περιφέρειες σε μετάβαση και μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

   
 
 
 
 
 
Το χάσμα π’ άνοιξ’ ο σεισμός ευθύς εγιόμισ’ άνθη

«Το χάσμα που άνοιξ’ ο σεισμός ευθύς εγιόμισ’ άνθη»

Μονοήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου/ΕΠΑΛ

Σκοπός του προγράμματος είναι, μέσα από τη βιωματική προσέγγιση, να αντιληφθούν οι μαθητές ποια είναι η σωστή συμπεριφορά πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον σεισμό. Επίσης, να κατανοήσουν ότι η πρόληψη σώζει ζωές.

Στάδια υλοποίησης*

Προβολή παρουσίασης

Παιχνίδια γνωριμίας και ενδυνάμωσης της ομάδας

Παιχνίδι φυσικών φαινομένων

Παζλ λιθοσφαιρικών πλακών

Προσομοίωση σεισμού στη σεισμική τράπεζα

Πειραματισμός με όργανα για την κατανόηση του σεισμικού φαινομένου

Προετοιμασία σακιδίου εκτάκτου ανάγκης

Παιχνίδι διαφυγής σε περίπτωση σεισμού

Θεατρικό – Δραματοποίηση

Έξοδος σε σεισμογενές ρήγμα του Γιούχτα (παρατήρηση, παιχνίδι εμπιστοσύνης, μολυβοδρομίες)

Αξιολόγηση

*Σημείωση: τα στάδια είναι ενδεικτικά, όλα τα προγράμματα του ΚΠΕ προσαρμόζονται ανάλογα με την ηλικία και τις απαιτήσεις της εκάστοτε μαθητικής ομάδας.