• Ελληνικά
  • English

full logo

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών - Ρούβα - Γουβών διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και επιμορφωτικές δράσεις για μαθητές και εκπαιδευτικούς με θέματα από την Εκπαίδευση για την Αειφορία, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» και του υποέργου 2, Άξονας προτεραιότητας 6, στις περιφέρειες σε μετάβαση και μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

HOME arrow PROGRAMS arrow ΣΕΙΣΜΟΣ

 
 
 
 
 
 
ΣΕΙΣΜΟΣ

«Το χάσμα που άνοιξ’ ο σεισμός [κι] ευθύς εγιόμισ’ άνθη»

 Διονύσιος Σολωμός

Μονοήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου/ΕΠΑΛ

Σκοπός του προγράμματος είναι, μέσα από τη βιωματική προσέγγιση, να αντιληφθούν οι μαθητές ποια είναι η σωστή συμπεριφορά πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον σεισμό. Επίσης, να κατανοήσουν ότι η πρόληψη σώζει ζωές. Τέλος, να επισκεφθούν ένα σεισμικό ρήγμα και να ενημερωθούν για την κίνηση των τεκτονικών πλακών και τις διαδικασίες σεισμογένεσης.

Στάδια υλοποίησης*

Προβολή παρουσίασης

Παιχνίδια γνωριμίας και ενδυνάμωσης της ομάδας

Παιχνίδι φυσικών φαινομένων

Προσομοίωση σεισμού στη σεισμική τράπεζα

Πειραματισμός με όργανα για την κατανόηση του σεισμικού φαινομένου

Προετοιμασία σακιδίου εκτάκτου ανάγκης

Παιχνίδι διαφυγής σε περίπτωση σεισμού

Θεατρικό δρώμενο – Δραματοποίηση σεναρίου

Έξοδος σε σεισμογενές ρήγμα του Γιούχτα (παρατήρηση, παιχνίδι εμπιστοσύνης)

Αξιολόγηση

*Σημείωση: τα στάδια είναι ενδεικτικά, όλα τα προγράμματα του ΚΠΕ προσαρμόζονται ανάλογα με την ηλικία και τις απαιτήσεις της εκάστοτε μαθητικής ομάδας.