• Ελληνικά
  • English

full logo

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών - Ρούβα - Γουβών διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και επιμορφωτικές δράσεις για μαθητές και εκπαιδευτικούς με θέματα από την Εκπαίδευση για την Αειφορία, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» και του υποέργου 2, Άξονας προτεραιότητας 6, στις περιφέρειες σε μετάβαση και μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

HOME arrow TOURISM & ENV NETWORK arrow ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 
 
 
 
 
 
Εκπ/κό Υλικό του Δικτύου Τουρισμός και Περιβάλλον

ΧΑΡΤΗΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΙ


ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007-2008
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 


 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΑ