• Ελληνικά
  • English

full logo

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών - Ρούβα - Γουβών διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και επιμορφωτικές δράσεις για μαθητές και εκπαιδευτικούς με θέματα από την Εκπαίδευση για την Αειφορία, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» και του υποέργου 2, Άξονας προτεραιότητας 6, στις περιφέρειες σε μετάβαση και μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

HOME arrow PROGRAMS arrow RECYCLING

 
 
 
 
 
 
RECYCLING

Recycling in style

 One day training project for children in kindergarten and pupils in A’-B’ of grade school.


Aims


For the children:


to understand the idea of recycling and the way it links with actions for the protection of the environment.

to identify the products intended for recycling and reuse

to learn about the ways of the past when reuse and economizing on materials was a daily practice

to sensitize children in matters concerning reduction and recycling of waste, given that the municipalities in the broader area of the Centre participate in a recycling programme.

 

Structure of the project

A. Class presentation: Through creative art work, drama, puppet show, constructions, the children get to know various household items made from reusable materials, as in the old days. The aim is to instill in children the idea that “waste” materials can find numerous uses; also that recycling offers possibilities for artistic expression and creation.

B. Field work: this involves children taking a tour through Archanes to map, observe and photograph recycling containers. The children examine and take notes on the contents of the blue containers and comment on their proper use.

C. Presentation of the group work: Upon their return to the Centre each group exhibits their pictures and share experiences. The children produce a number of constructions during the project, which they later put on exhibit in their schools.