• Ελληνικά
  • English

full logo

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών - Ρούβα - Γουβών διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και επιμορφωτικές δράσεις για μαθητές και εκπαιδευτικούς με θέματα από την Εκπαίδευση για την Αειφορία, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» και του υποέργου 2, Άξονας προτεραιότητας 6, στις περιφέρειες σε μετάβαση και μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

NEWS arrow TOURISM & ENV NETWORK arrow EDUCATIONAL MATERIAL

 
 
 
 
 
 
Εκπαιδευτικό Υλικό Δικτύου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ

 

Παρουσίαση Εθνικού Δικτύου "Τουρισμός και Περιβάλλον"

 

Εκδόσεις: Απρίλιος - Μάιος 2008

Α. Βιβλία:

«ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» με αριθμό ISBN 978-960-98243-2-3

Image

 

"ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΑ" με αριθμό ISBN 978-960-98243-1-6 που περιλαμβάνει μια συνοπτική παρουσίαση της έννοιας των προστατευόμενων περιοχών.

Image

 

«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ με αριθμό ISBN 978-960-98243-0-9 που περιλαμβάνει μια συνοπτική παρουσίαση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Image

 

«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» αφορά τις επιπτώσεις που έχουν προκύψει από το υπάρχον μοντέλο Τουριστικής ανάπτυξης, τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού), το Νομικό πλαίσιο για την αειφόρο Τουριστική Ανάπτυξη κ.ά

Image

 

Επιτραπέζιο παιχνίδι - ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΑ: εξοικείωσης με τμήμα της περιοχής natura 2000, όρος Γιούχτας - Φαράγγι Αγίας Ειρήνης.

Image