• Ελληνικά
  • English

full logo

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών - Ρούβα - Γουβών διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και επιμορφωτικές δράσεις για μαθητές και εκπαιδευτικούς με θέματα από την Εκπαίδευση για την Αειφορία, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» και του υποέργου 2, Άξονας προτεραιότητας 6, στις περιφέρειες σε μετάβαση και μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

NEWS arrow TOURISM & ENV NETWORK arrow NETWORK ANNOUNCEMENTS

 
 
 
 
 
 
Ανακοινώσεις Δικτύου

Σας ενημερώνουμε ότι το ΚΠΕ Αρχανών-Ρούβα-Γουβών προτίθεται να πραγματοποιήσει Πανελλήνιο Συνέδριο Εκπαιδευτικών στα πλαίσια του Εθνικού Δικτύου «Τουρισμός και Περιβάλλον» στις 29, 30 και 31 Μαρτίου 2013 για τους εκπαιδευτικούς των συνεργαζόμενων σχολείων του δικτύου, τους εκπαιδευτικούς των συνεργαζόμενων ΚΠΕ, τους Υπεύθυνους Π.Ε ή Σχολικών δραστηριοτήτων των νομών που έχουν σχολεία που ανήκουν στο δίκτυο και τη συντονιστική και παιδαγωγική ομάδα του δικτύου.

Το συνέδριο θα περιλαμβάνει θεματικές ενότητες όπως: βιώσιμη διαχείριση περιοχών σε θέματα αειφόρου τουρισμού (ανάδειξη φυσικού, πολιτιστικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, περιβαλλοντικά μονοπάτια, προώθηση τοπικών καλλιεργειών και προϊόντων, βιοποικιλότητα, υπαίθρια διαβίωση και εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

Το συνέδριο θα περιλαμβάνει θεματικές ενότητες όπως: βιώσιμη διαχείριση περιοχών σε θέματα αειφόρου τουρισμού (ανάδειξη φυσικού, πολιτιστικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, περιβαλλοντικά μονοπάτια, προώθηση τοπικών καλλιεργειών και προϊόντων, βιοποικιλότητα, υπαίθρια διαβίωση και εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

Περισσότερες πληροφορίες το επόμενο διάστημα.

 

2010-2011

 Συνεργασία με σχολεία του δικτύου

 

2009-2010

Φιλοξενία Σχολικών Μονάδων του Δικτύου για Συμμετοχή σε Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ

Συμμετοχή σε Συνέδρια

 

2008-2009

1.Έγκριση υλοποίησης τριήμερου Σεμιναρίου Επιμόρφωσης Συντονιστών Εκπαιδευτικών και Κομβικών Συνεργατών του Εθνικού Δικτύου "Τουρισμός και Περιβάλλον"

2. Πρόγραμμα Σεμιναρίου Επομόρφωσης Συντονιστών Εκαπαιδευτικών και Κομβικών Συνεργατών του Εθνικού Δικτύου " Τουρισμός και Περιβάλλον"

3. Οδηγίες για τα έξοδα μετακίνησης

4.Σεμινάριο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών - Κομβικών Συνεργατών του Εθνικού Δικτύου ¨Τουρισμός και Π εριβάλλον¨ 23-25/01/09

5.Πρόσκληση σχολείων που συμμετέχουν στο Εθνικό Δίκτυο "Τουρισμός και Περιβάλλον" για έκδοση περιλήψεων των εργασιών