• Ελληνικά
 • English
kshot_epanadedvm2inedibim
 

ΝΕΑ

 
 
 
 
 
 
Ενδεικτικοί Τίτλοι Προγραμμάτων

Κάθε σχολείο έχει την ελευθερία να επιλέξει υποθέματα ανάλογα με τα τοπικά περιβάλλοντα και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Για παράδειγμα δίνονται ενδεικτικοί τίτλοι Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, χωρίς να είναι δεσμευτικοί και να περιορίζουν τους εκπαιδευτικούς:

:: Εναλλακτικές μορφές τουρισμού (γενικά ή στην περιοχή μου): Κάθε μορφή εναλλακτικού τουρισμού ή και όλες μαζί μπορούν να προσεγγιστούν είτε με έρευνα και καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης είτε με τις δυνατότητες που έχει η εκάστοτε περιοχή και τις προτάσεις αειφορικής ανάπτυξής της είτε με τη σημασία αυτών των μορφών τουρισμού για τη βιώσιμη ανάπτυξη μιας περιοχής

 • Αγροτουρισμός ή ειδικότερα:
  • αγροτουριστικές μονάδες στην περιοχή μου,
  • γυναικείοι συνεταιρισμοί και παραδοσιακά προϊόντα,
  • η βιολογική γεωργία στον τουρισμό
  • τα εδώδιμα χόρτα της περιοχής μου
  • οι δρόμοι του κρασιού ή λαδιού
 • Οικοτουρισμός ή ειδικότερα:
  • δυνατότητες οικοτουριστικής ανάπτυξης στην περιοχή μου,
  • ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής μου,
  • το δάσος ή φαράγγι ή ποτάμι ή λίμνη κλπ της περιοχής μου,
  • εξερεύνηση μιας περιοχής,
  • δημιουργώ το δικό μου περιβαλλοντικό μονοπάτι
  • προστατευόμενες περιοχές της περιοχής μου
  • καθεστώτα προστασίας και παραδείγματα από την περιοχή μου
  • προστατευόμενα ή απειλούμενα είδη χλωρίδας, πανίδας ή ορνιθοπανίδας της περιοχής μου
  • «υιοθετώ» και προστατεύω το ποτάμι (ή παραλία ή απειλούμενο είδος κ.ο.κ.) της περιοχής μου
 • Αθλητικός τουρισμός ή ειδικότερα:
  • μορφές αθλητικού τουρισμού και δυνατότητες ανάπτυξης στην περιοχή μου
  • ορειβατικοί σύλλογοι
  • σπορ στη φύση
  • Θρησκευτικός τουρισμός ή ειδικότερα:
  • εκκλησίες και μοναστήρια της περιοχής μου
  • η διαμονή σε ένα μοναστήρι
  • Πολιτιστικός τουρισμός ή ειδικότερα:
  • Παραδοσιακές γιορτές,
  • τοπική γαστρονομία,
  • παραδοσιακή διατροφή,
  • παραδοσιακοί οικισμοί ή/και αρχιτεκτονική κτιρίων
  • ανάδειξη των πολιτισμικών στοιχείων μιας περιοχής μέσω του τουρισμού,
  • τέχνη και τουρισμός,
  • ανάπτυξη της αισθητικής μέσω του τουρισμού
  • Ιστορικά μνημεία της περιοχής (πχ. τα τείχη της πόλης μου)
  • Γνωρίζω και προβάλλω το χωριό μου
 • Επιστημονικός τουρισμός ή ειδικότερα:
  • Πώς δημιουργείται ένα βοτανικό μουσείο (Herbarium): βοτανικές συλλογές με στόχο την έρευνα
  • Αναζήτηση σπάνιων φυτών
 • Συνεδριακός τουρισμός
  • Έρευνα πεδίου για οποιοδήποτε ζωντανό οργανισμό ή οικοσύστημα (παρατήρηση πουλιών, μελέτη μιας λίμνης κλπ.)
 • Τουρισμός και προστασία απειλούμενων ειδών (πχ. Caretta caretta)

:: Επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης στην περιοχή μας:

  • Τουρισμός και κοινωνία
  • Θάλασσα και τουρισμός
  • Τουριστικά επαγγέλματα
  • Ρύπανση της παραλίας μας από την ανάπτυξη του τουρισμού
  • Επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τα ξενοδοχεία
  • Τουρισμός και επιπτώσεις στο νερό
  • Περιβαλλοντική ευαισθησία και τουρισμός

:: Άλλα θέματα:

  • Η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον εναλλακτικό τουρισμό
  • Δίκαιο περιβάλλοντος και εφαρμογή του
  • Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών
  • Προγράμματα Ευρωπαικής Ένωσης για αειφόρο τουριστική ανάπτυξη
  • Η περιβαλλοντική εκπαίδευση στον τουρισμό