• Ελληνικά
  • English

full logo

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών - Ρούβα - Γουβών διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και επιμορφωτικές δράσεις για μαθητές και εκπαιδευτικούς με θέματα από την Εκπαίδευση για την Αειφορία, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» και του υποέργου 2, Άξονας προτεραιότητας 6, στις περιφέρειες σε μετάβαση και μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

   
 
 
 
 
 
ΔΡΑΣΕΙΣ ERASMUS+ ΜΕ ΣΧΟΛΕΙΑ

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών πρόκειται να υλοποιήσει  δράσεις, στο πλαίσιο προγραμμάτων Erasmus+ του 5ου Γυμνασίου Ρεθύμνου και του 56ου Δ.Σχ. Ηρακλείου.

5ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου: Πέμπτη 25 Μαΐου 2022. Διαβάστε περισσότερα εδώ

56ο Δ.Σχ. Ηρακλείου: Τετάρτη 1-6-2022. Διαβάστε περισσότερα εδώ