• Ελληνικά
  • English

full logo

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών - Ρούβα - Γουβών διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και επιμορφωτικές δράσεις για μαθητές και εκπαιδευτικούς με θέματα από την Εκπαίδευση για την Αειφορία, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» και του υποέργου 2, Άξονας προτεραιότητας 6, στις περιφέρειες σε μετάβαση και μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

HOME arrow EDUCATIONAL SCHOOL EXCURSIONS arrow ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2021-2022 arrow ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

 
 
 
 
 
 
Διαδικτυακή δράση με μαθητικές ομάδες του Δικτύου

Πέμπτη 10-3-2022

Πρόσκληση μαθητικών ομάδων σχολείων – μελών του Δικτύου «Τουρισμός και Περιβάλλον» σε διαδικτυακή δράση ενημέρωσης