• Ελληνικά
  • English

full logo

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών - Ρούβα - Γουβών διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και επιμορφωτικές δράσεις για μαθητές και εκπαιδευτικούς με θέματα από την Εκπαίδευση για την Αειφορία, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» και του υποέργου 2, Άξονας προτεραιότητας 6, στις περιφέρειες σε μετάβαση και μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

HOME arrow EDUCATIONAL SCHOOL EXCURSIONS arrow ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2021-2022 arrow ΙΧΝΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΟ 11ο ΓΕΛ

 
 
 
 
 
 
ΙΧΝΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ 11ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Η Παιδαγωγική Ομάδα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών πρόκειται να υλοποιήσει δράση για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων  με μαθητική ομάδα του 11ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου στο Φράγμα του ποταμού Αποσελέμη, σε συνεργασία με τον Ο.Α.Κ. Διαβάστε περισσότερα στο έγγραφο που βρίσκεται εδώ.