• Ελληνικά
  • English

full logo

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών - Ρούβα - Γουβών διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και επιμορφωτικές δράσεις για μαθητές και εκπαιδευτικούς με θέματα από την Εκπαίδευση για την Αειφορία, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» και του υποέργου 2, Άξονας προτεραιότητας 6, στις περιφέρειες σε μετάβαση και μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

HOME arrow EDUCATIONAL SCHOOL EXCURSIONS arrow ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 2021-2022 arrow ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

 
 
 
 
 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΠΕ ΑΡΧΑΝΩΝ

Εκπαιδευτικά προγράμματα που θα υλοποιηθούν τον Φεβρουάριο 2022

Το ΚΠΕ Αρχανών πρόκειται να υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα, διά ζώσης - εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες και οι ισχύουσες διατάξεις - και διαδικτυακά, τον Φεβρουάριο 2022. Δείτε περισσότερα στο έγγραφο που βρίσκεται εδώ.