• Ελληνικά
  • English

full logo

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών - Ρούβα - Γουβών διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και επιμορφωτικές δράσεις για μαθητές και εκπαιδευτικούς με θέματα από την Εκπαίδευση για την Αειφορία, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» και του υποέργου 2, Άξονας προτεραιότητας 6, στις περιφέρειες σε μετάβαση και μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΠΕ ΑΡΧΑΝΩΝ

Αιτήσεις μέχρι την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών πρόκειται να υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Κρήτης το σχολικό έτος  2021-22 (Φεβρουάριος - Ιούνιος).
 
Διαβάστε περισσότερα εδώ.
Δείτε την εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ για τις επισκέψεις σε ΚΠΕ (ΚΕΠΕΑ) εδώ
 
Αιτήσεις για Σχολεία Πρωτοβάθμιας στην ηλεκτρονική φόρμα: https://forms.gle/KPqAPLHjWTzYDtiQ8
 
Αιτήσεις για Σχολεία Δευτεροβάθμιας στην ηλεκτρονική φόρμα: https://forms.gle/CtLTPo6MpPLSfp8i9