• Ελληνικά
  • English

full logo

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών - Ρούβα - Γουβών διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και επιμορφωτικές δράσεις για μαθητές και εκπαιδευτικούς με θέματα από την Εκπαίδευση για την Αειφορία, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» και του υποέργου 2, Άξονας προτεραιότητας 6, στις περιφέρειες σε μετάβαση και μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  
 
 
 
 
 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΟΦΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ

Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς και διαδικτυακή ενημέρωση μαθητικών ομάδων

Αιτήσεις μέχρι την Τετάρτη 03-11-2021

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών σε συνεργασία το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ), διοργανώνουν εξ αποστάσεως και διά ζώσης επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς και διαδικτυακή ενημέρωση μαθητικών ομάδων, με θέμα: "Διαχείριση τροφικών υπολειμμάτων". Διαβάστε περισσότερα στο έγγραφο που βρίσκεται εδώ

Αιτήσεις συμμετοχής στην ηλεκτρονική φόρμα: https://forms.gle/QCf2ML1HUseWhJvA8