• Ελληνικά
  • English

full logo

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών - Ρούβα - Γουβών διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και επιμορφωτικές δράσεις για μαθητές και εκπαιδευτικούς με θέματα από την Εκπαίδευση για την Αειφορία, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» και του υποέργου 2, Άξονας προτεραιότητας 6, στις περιφέρειες σε μετάβαση και μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  
 
 
 
 
 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ IMPRECO ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Χρήσιμο υλικό για τη βιοποικιλότητα της Κρήτης

Είναι πλέον διαθέσιμα σε έντυπη αλλά και ηλεκτρονική μορφή το ενημερωτικό φυλλάδιο και ο χάρτης των οικοτουριστικών διαδρομών του έργου Interreg ADRION, για το βορειοανατολικό άκρο της Κρήτης, την πιλοτική περιοχή της Περιφέρειας Κρήτης. Τόσο το φυλλάδιο όσο και ο χάρτης είναι διαθέσιμα στα Ελληνικά και στα Αγγλικά στον σύνδεσμο: https://www.nhmc.uoc.gr/el/news/31357#2  

Το τρίπτυχο φυλλάδιο περιλαμβάνει πληροφορίες για τα σημαντικά είδη της χλωρίδας και πανίδας του βορειοανατολικού άκρου της νησιού, όπως επίσης στοιχεία για τους σημαντικότερους οικοτόπους της περιοχής. Ο οικοτουριστικός χάρτης αναδεικνύει τις πλέον ενδιαφέρουσες διαδρομές και τα είδη που μπορεί να συναντήσει ο επισκέπτης σε αυτές. Επιπλέον, στον παραπάνω σύνδεσμο υπάρχει αναρτημένη παρουσίαση σε αρχείο pdf, που αφορά σημαντικά είδη βιοποικιλότητας της περιοχής και μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά σε προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που αφορούν τη βιοποικιλότητα.