• Ελληνικά
  • English

full logo

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών - Ρούβα - Γουβών διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και επιμορφωτικές δράσεις για μαθητές και εκπαιδευτικούς με θέματα από την Εκπαίδευση για την Αειφορία, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» και του υποέργου 2, Άξονας προτεραιότητας 6, στις περιφέρειες σε μετάβαση και μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Το ΚΠΕ Αρχανών πρόκειται να υλοποιήσει δύο διαδικτυακές παρουσιάσεις - σεμινάρια που αφορούν επίκαιρα περιβαλλοντικά ζητήματα. Παρακαλούνται όσοι/όσες επιθυμούν να συμμετάσχουν να συμπληρώσουν την αντίστοιχη ηλεκτρονική φόρμα, ώστε να τους σταλεί ο σύνδεσμος εισόδου στην πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, την ημέρα διεξαγωγής του σεμιναρίου. Παρακαλώ διαβάστε περισσότερα εδώ.

4 Ιουνίου: Η Κλιματική Kρίση την εποχή του κορωνοϊού

11 Ιουνίου: Το νέο νομοσχέδιο για το περιβάλλον και οι Φορείς Διαχείρισης των περιοχών Natura 2000