• Ελληνικά
  • English

full logo

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών - Ρούβα - Γουβών διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και επιμορφωτικές δράσεις για μαθητές και εκπαιδευτικούς με θέματα από την Εκπαίδευση για την Αειφορία, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» και του υποέργου 2, Άξονας προτεραιότητας 6, στις περιφέρειες σε μετάβαση και μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

HOME

 
 
 
 
 
 
Βιβλία προς δανεισμό

1. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Φλογαϊτη Ε.

2. Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία

Φλογαϊτη Ε.

3. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Γεωργόπουλος Α. & Τσαλίκη Ελ.

4. Περιβαλλοντική Ηθική

Γεωργόπουλος Αλ.

5. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Ο νέος πολιτισμός που αναδύεται...

Γεωργόπουλος Αλ.

6. Γη. Ένας μικρός και εύθραυστος πλανήτης

Γεωργόπουλος Αλ.

7. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Θεωρία και πράξη

Καλαϊτζίδης Δ., Ουζούνης Κ.

8. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Σχολείο

Παπαδημητρίου Β.

9. Η περιβαλλοντική αγωγή σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευση

Αθανασάκης Αρ.

10. Οικο-περιβαλλοντική ψυχολογία και εκπαίδευση

Αθανασάκης Αρ.

11. Οικολογική Παιδεία και Περιβαλλοντική Αγωγή

Αθανασάκης Αρ., Κουσουρής Θ.

12. Ιδέες και πηγές Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Ποντικάκης Φ.

13. Σχολείο και περιβάλλον. Από τη θεωρία στην πράξη

Αναστασάτος Ν.

14. Κείμενα Παιδείας. Ουτοπία-Μεγάλος Αδελφός ή Λύτρωση;

Αναστασάτος Ν., Κουρουζίδης Σ.

 

15. Εξελικτική Βιολογία

Futuyma D.J.

16. No logo

Klein N.

17. Άγρια σκέψη

Levi-Strauss C.

18. Ιδιότητα του πολίτη και κοινωνική τάξη

Marshall T.H., Bottomore T.

19. Πώς σκέφτονται τα παιδιά

Siegler R.

20. Νους στην κοινωνία

Vygotsky L.S.

21. Οδηγός για την εκπόνηση και τη σύνταξη γραπτής ερευνητικής εργασίας

Ανδρεαδάκης Ν., Βαμβούκας Μ.

 

22. Εισαγωγή στην ψυχολογία

Βοσνιάδου Σ.

23. Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Γκόβαρης Χ.

24. Ύδωρ, Αύρα, Νερό

Γλέζος Μ.

25. Σύγχρονη πλήρης θεραπευτική με τα βότανα

Ζαχαρόπουλος Ι.

26. Μύθοι, μαθηματικά, πολιτισμοί: Αποσιωπημένες σχέσεις στην εκπαίδευση

Καϊλα Μ, Καλαβάσης Φ., Πολεμικός Ν.

 

27. Σιωπηλή Άνοιξη

Κάρσον Ρ.

28. Η "ορθολογικότητα" του καπιταλισμού

Καστοριάδης Κ.

29. Παιδαγωγική επιστήμη: Βασική Θεματική

Κρίβας Σ.

30. Οικολογία και επιστήμες του περιβάλλοντος

Μοδινός Μ., Ευθυμιόπουλος Ηλ.

31. Γη-Πατρίδα

Μόρεν Ε., Κερν Αν.Μπ.

32. Το δημιουργικής Επίλυσης Πρόβλημα

Ξανθάκου Γ., Καϊλα Μ.

33. Οι φυσικές επιστήμες στην προσχολική εκπαίδευση

Ραβάνης Κ.

34. Οι προηγμένες τεχνολογίες διαδικτύου στην υπηρεσία της μάθησης

Ρετάλης Σ.

 

35. Περιβάλλον και κοινωνία. Μία σχέση σε αδιάκοπη εξέλιξη

Τσαμπούκου-Σκαναβή K.

 

36. Η αρχιτεκτονική της διδασκαλίας και η διαδικασία της μάθησης

Φλουρής Γ.

 

37. Γνώθι το curriculum

Χατζηγεωργίου Γ.

38. Διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας

Θεοφιλίδης Χ.

39. Η μέθοδος Project: Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας των παιδιών της προσχολικής ηλικίας

Katz L., Chard S.

 

 

40. Βιωματική-Επικοινωνιακή Διδασκαλία. Η εισαγωγή της μεθόδου project στο σχολείο

Χρυσαφίδης Κ.

 

41. Παιδαγωγική και περιβάλλον. Για παιδιά 5-7 ετών

Chauvel D.& P.

42. Ας μοιραστούμε τη φύση με τα παιδιά

Cornell J.

43. Ανακαλύπτοντας το φυσικό κόσμο

Macdonald Sh.

44. Μαθαίνοντας τα παιδιά να συνεργάζονται

Αβέρωφ-Ιωάννου Τ.

45. 205 βιωματικές ασκήσεις για εμψύχωση ομάδων

Αρχοντάκη Ζ., Φιλίππου Δ.

46. Σχέδια Εργασίας στην τάξη και στην πράξη

Κουλουμπαρίτση Αλ, Μουρατιάν Ζ.

47. Δραστηριότητες για το περιβάλλον

Μακκέϋ Φ.

48. Εργαστηριακές Ασκήσεις Δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης

Μαυρικάκη Ε.

 

49. Στα ίχνη της φύσης

Πρες Χ.Γ.

50. Απειλούμενα Ενδημικά Είδη της χερσαίας πανίδας στη Νότια Ελλάδα

Μ.Φ.Ι.-Περιφέρεια Κρήτης, Πρόγραμμα ARCHI-MED

51. Ζώα και φυτά της Νότιας Ελλάδας που δέχονται πιέσεις λόγω της οικονομικής τους σημασίας

Μ.Φ.Ι.-Περιφέρεια Κρήτης, Πρόγραμμα ARCHI-MED

52. Η πολιτισμική αξία των φυτών και των ζώων στην Κρήτη, από τη Νεολιθική εποχή μέχρι σήμερα

Μ.Φ.Ι.-Περιφέρεια Κρήτης, Πρόγραμμα ARCHI-MED

53. Οδηγός καλής πρακτικής για το σχεδιασμό και τη διαχείριση ταμιευτήρων με στόχο την επίτευξη πολλαπλών λειτουργιών

Μ.Φ.Ι.-Πανεπιστήμιο Κρήτης, LIFE «Μεσογειακοί υγρότοποι και

ταμιευτήρες»

54. Conservation and management of vulture

populations

Proceedings of international conference, Thessaloniki 2005.

55. Περιοδικό ΟΙΩΝΟΣ, αφιέρωμα Μαυροπετρίτης

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

56. Άγιος Δίκαιος, Ορνιθολογικός Οδηγός

Μ.Φ.Ι.-Πανεπιστήμιο Κρήτης

57. Αστερούσια, Ορνιθολογικός Οδηγός

Μ.Φ.Ι.-Πανεπιστήμιο Κρήτης

58. Οικοτουριστικός Οδηγός Αστερουσίων

Μ.Φ.Ι.-Πανεπιστήμιο Κρήτης

59. Οικοτουριστικός Οδηγός Αγίου Δίκαιου

Μ.Φ.Ι.-Πανεπιστήμιο Κρήτης

60. Ορεινή Κρήτη

Μ.Φ.Ι.-Πανεπιστήμιο Κρήτης

61. Mountainous Crete

Μ.Φ.Ι.-Πανεπιστήμιο Κρήτης

62. Οδηγός Ορθής Γεωργικής Πρακτικής

Μ.Φ.Ι.-Πανεπιστήμιο Κρήτης, Γρίβας Γ.

63. Απειλούμενα Ενδημικά είδη χλωρίδας στη Νότια Ελλάδα

Μ.Φ.Ι.-Περιφέρεια Κρήτης, Πρόγραμμα ARCHI-MED

64. Οδηγός υπαίθρου για τη γεωλογία της Κρήτης

Φασούλας Χ.- Μ.Φ.Ι.-Πνεπιστήμιο Κρήτης