• Ελληνικά
  • English

full logo

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών - Ρούβα - Γουβών διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και επιμορφωτικές δράσεις για μαθητές και εκπαιδευτικούς με θέματα από την Εκπαίδευση για την Αειφορία, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» και του υποέργου 2, Άξονας προτεραιότητας 6, στις περιφέρειες σε μετάβαση και μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  
 
 
 
 
 
ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΚΥΨΕΛΗ ΜΑΣ!

Περιηγηθείτε στην Κυψέλη που δημιουργήσαμε στην ψηφιακή πλατφόρμα e-me

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι.


Σε καιρούς εγκλεισμού λόγω των πρωτόγνωρων συνθηκών που βιώνουμε εξαιτίας του covid-19, η Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ Αρχανών σας προτείνει έναν άλλο τρόπο επικοινωνίας μέσα από την ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα e-me του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου. Σας καλούμε λοιπόν, να επισκεφθείτε και να γίνετε μέλη της Κυψέλης που δημιουργήσαμε για το Εθνικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης “Τουρισμός και Περιβάλλον”, είτε ανήκετε στο Δίκτυο είτε όχι, όπου θα βρείτε ποικίλο υλικό μας (προτάσεις για δραστηριότητες, παιχνίδια κ.ά.) και θα μπορείτε να ανεβάσετε τις δικές σας προτάσεις - ιδέες. 

Θα χρειαστείτε τους κωδικούς σας για το ΠΣΔ (username & password). Αναλυτικές οδηγίες για το πώς θα μας βρείτε και θα γίνετε μέλη της Κυψέλης μας, μπορείτε να βρείτε στο έγγραφο:

Οδηγίες Κυψέλης .