• Ελληνικά
  • English

full logo

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών - Ρούβα - Γουβών διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και επιμορφωτικές δράσεις για μαθητές και εκπαιδευτικούς με θέματα από την Εκπαίδευση για την Αειφορία, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» και του υποέργου 2, Άξονας προτεραιότητας 6, στις περιφέρειες σε μετάβαση και μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  
 
 
 
 
 
ΑΝΑΒΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝTΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το περιβαλλοντικό μονοπάτι αναβάλλεται, μετά από την ανακοίνωση του ΥΠΑΙΘ για προσωρινή αναστολή όλων των οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών εντός Ελλάδας μέχρι τις 22 Μαρτίου 2020, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από τον COVID-19 (ΦΕΚ Β΄727/08-03-2020)

 Γνωστοποίηση Δημοσίευσης ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης