• Ελληνικά
  • English

full logo

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών - Ρούβα - Γουβών διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και επιμορφωτικές δράσεις για μαθητές και εκπαιδευτικούς με θέματα από την Εκπαίδευση για την Αειφορία, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» και του υποέργου 2, Άξονας προτεραιότητας 6, στις περιφέρειες σε μετάβαση και μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  
 
 
 
 
 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Πρόταση Εναλλακτικού Τουρισμού: περιβαλλοντικό - πολιτιστικό μονοπάτι στην περιοχή μας

Η Π.Ο. του ΚΠΕ Αρχανών με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού και στο πλαίσιο του Δικτύου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης "Τουρισμός και Περιβάλλον" που συντονίζει, προτείνει περιβαλλοντικό - πολιτιστικό μονοπάτι στην περιοχή των Αρχανών. Μπορείτε να το δείτε πατώντας στον σύνδεσμο που ακολουθεί: περιβαλλοντικό - πολιτιστικό μονοπάτι.