• Ελληνικά
  • English

full logo

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών - Ρούβα - Γουβών διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και επιμορφωτικές δράσεις για μαθητές και εκπαιδευτικούς με θέματα από την Εκπαίδευση για την Αειφορία, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» και του υποέργου 2, Άξονας προτεραιότητας 6, στις περιφέρειες σε μετάβαση και μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

HOME arrow PROGRAMS arrow ΙΧΝΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

 
 
 
 
 
 
ΙΧΝΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

«Ίχνη στο νερό»

Μονοήμερο πρόγραμμα 

Για μαθητές Δ΄, Ε΄και ΣΤ΄ Δημοτικού, όλων των τάξεων του Γυμνασίου και του Λυκείου/ΕΠΑΛ

Στόχοι του προγράμματος είναι οι μαθητές/μαθήτριες να αναγνωρίσουν την αξία του νερού ως φυσικού πόρου και να ευαισθητοποιηθούν ως προς την ανάγκη εξοικονόμησης. Επίσης, να έρθουν σε επαφή με ένα υγροτοπικό οικοσύστημα και να μελετήσουν υδρόβιους οργανισμούς. 

Στάδια υλοποίησης του προγράμματος*

Α) Στις εγκαταστάσεις του Κέντρου:

Παιχνίδια γνωριμίας και ενδυνάμωσης της ομάδας

Προβολή παρουσίασης

Το παιχνίδι του νερού

Κατασκευή φίλτρου

Διάλειμμα – Δεκατιανό

Β) Στο πεδίο (Φαράγγι Σπηλιώτισσας – Χουδέτσι)

Αναζήτηση ρύπων στο νερό

Μελέτη υδρόβιων μακροασπόνδυλων

Μελέτη παρόχθιας βλάστησης και ανθρώπινης παρέμβασης στον χώρο

Αξιολόγηση του προγράμματος

*Σημείωση: τα στάδια είναι ενδεικτικά, όλα τα προγράμματα του ΚΠΕ προσαρμόζονται ανάλογα με την ηλικία και τις απαιτήσεις της εκάστοτε μαθητικής ομάδας. 

Εκπαιδευτικό υλικό: "Τρόποι εξοικονόμησης νερού" - Φυλλάδιο του ΚΠΕ Αρχανών σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑΗ. Δείτε το εδώ