• Ελληνικά
  • English

full logo

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών - Ρούβα - Γουβών διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και επιμορφωτικές δράσεις για μαθητές και εκπαιδευτικούς με θέματα από την Εκπαίδευση για την Αειφορία, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» και του υποέργου 2, Άξονας προτεραιότητας 6, στις περιφέρειες σε μετάβαση και μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  
 
 
 
 
 
ΔΗΜ.ΣΧ.ΜΥΡΤΙΑΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ BLOG ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Το Δημοτικό Σχολείο Μυρτιάς παρουσιάζει το blog "Visiting Myrtia", το οποίο δημιούργησε στο πλαίσιο συμμετοχής του στο Εθνικό Δίκτυο του ΚΠΕ Αρχανών "Τουρισμός και Περιβάλλον'΄".

Επισκεφθείτε το στη διεύθυνση: https://visitingmyrtia.blogspot.com/

Επίσης, διοργανώνει διαγωνισμό φωτογραφίας για γονείς και μαθητές του σχολείου. Διαβάστε περισσότερα στο έγγραφο .