• Ελληνικά
  • English

full logo

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών - Ρούβα - Γουβών διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και επιμορφωτικές δράσεις για μαθητές και εκπαιδευτικούς με θέματα από την Εκπαίδευση για την Αειφορία, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» και του υποέργου 2, Άξονας προτεραιότητας 6, στις περιφέρειες σε μετάβαση και μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  
 
 
 
 
 
ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

Το Κ.Π.Ε. Αρχανών σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Ηρακλείου, την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Αρχανών - Αστερουσίων, την Ελληνική Εθνική Επιτροπή MAB / UNESCO, Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης (MIO-ECSDE),  το Διεθνές Δίκτυο Εκπαιδευτικών (MEdIES), την Έδρα και Δίκτυο UNESCO του ΕΚΠΑ «Διαχείριση και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στην Μεσόγειο», διοργανώνει Εσπερίδα για εκπαιδευτικούς την  Τρίτη 26 Μαρτίου 2019. Θέμα της Εσπερίδας: «Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη σε προστατευόμενες περιοχές. Ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για την πρόταση ένταξης της περιοχής Αστερουσίων στο Δίκτυο MAB».

Διαβάστε περισσότερα στο έγγραφο.

Αιτήσεις συμμετοχής στην παρακάτω φόρμα:

https://goo.gl/forms/SnloPViijv0mD7U22