• Ελληνικά
  • English

full logo

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών - Ρούβα - Γουβών διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και επιμορφωτικές δράσεις για μαθητές και εκπαιδευτικούς με θέματα από την Εκπαίδευση για την Αειφορία, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» και του υποέργου 2, Άξονας προτεραιότητας 6, στις περιφέρειες σε μετάβαση και μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών ζητά κατάθεση προσφορών για την προμήθεια δεκατιανού μαθητών, την εστίαση και τη διαμονή εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις δράσεις που διοργανώνει. Προθεσμία μέχρι τις 19 Οκτωβρίου 2018.

 

1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑΤΙΑΝΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΕΚΑΤΙΑΝΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  

2. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

3. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΦΕ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΠΟΥΦΕ ΜΑΘΗΤΩΝ Ή ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΦΕ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΠΟΥΦΕ ΜΑΘΗΤΩΝ Ή ΕΝΗΛΙΚΩΝ

4. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ