• Ελληνικά
  • English

full logo

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών - Ρούβα - Γουβών διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και επιμορφωτικές δράσεις για μαθητές και εκπαιδευτικούς με θέματα από την Εκπαίδευση για την Αειφορία, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» και του υποέργου 2, Άξονας προτεραιότητας 6, στις περιφέρειες σε μετάβαση και μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  
 
 
 
 
 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
 
 
Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών σε συνεργασία με τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης του Δήμου Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.) δημιούργησε το τρίπτυχο φυλλάδιο "Πρακτικοί τρόποι εξοικονόμησης νερού. Για να μην πούμε το νερό...νεράκι!".
Στόχος είναι η ανάδειξη της σημασίας εξοικονόμησης νερού, ειδικά με τις συνθήκες που επκρατούν στην περιοχή μας, και η ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας και των πολιτών του Ηρακλείου.