• Ελληνικά
  • English
kshot_epanadedvm2inedibim
  
 
 
 
 
 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
 
 
Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών σε συνεργασία με τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης του Δήμου Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.) δημιούργησε το τρίπτυχο φυλλάδιο "Πρακτικοί τρόποι εξοικονόμησης νερού. Για να μην πούμε το νερό...νεράκι!".
Στόχος είναι η ανάδειξη της σημασίας εξοικονόμησης νερού, ειδικά με τις συνθήκες που επκρατούν στην περιοχή μας, και η ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας και των πολιτών του Ηρακλείου.