• Ελληνικά
  • English
kshot_epanadedvm2inedibim
  
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών προγραμματίζει την υλοποίηση ημερήσιων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για σχολικές ομάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, για την περίοδο από 23/10/2017 έως 20/12/2017

Παρακαλώ διαβάστε το έγγραφο