• Ελληνικά
  • English
kshot_epanadedvm2inedibim
 

NEWS arrow TOURISM & ENV NETWORK arrow ΔΡΑΣΕΙΣ arrow Comenius-Regio

 
 
 
 
 
 
Comenius-Regio

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Comenius-Regio με τίτλο "Environmental Tourism-Αlternative Ways"

Συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Επαίδευσης Κρήτης και την Επαρχία Pilsen της Τσεχίας. Στόχος του προγράμματος ήταν η γνωριμία με τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού που υπάρχουν στις δύο χώρες,η ανταλλαγή πληροφοριών, ιδεών και προτάσεων. Επιπλέον, η διαμόρφωση νέων θέσεων για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και κατ' επέκταση για την εκπαίδευση των μαθητών που συμμετείχαν.