• Ελληνικά
  • English

full logo

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών - Ρούβα - Γουβών διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και επιμορφωτικές δράσεις για μαθητές και εκπαιδευτικούς με θέματα από την Εκπαίδευση για την Αειφορία, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» και του υποέργου 2, Άξονας προτεραιότητας 6, στις περιφέρειες σε μετάβαση και μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

HOME arrow TOURISM & ENV NETWORK arrow ΔΡΑΣΕΙΣ arrow Comenius-Regio

 
 
 
 
 
 
Comenius-Regio

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Comenius-Regio με τίτλο "Environmental Tourism-Αlternative Ways"

Συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Επαίδευσης Κρήτης και την Επαρχία Pilsen της Τσεχίας. Στόχος του προγράμματος ήταν η γνωριμία με τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού που υπάρχουν στις δύο χώρες,η ανταλλαγή πληροφοριών, ιδεών και προτάσεων. Επιπλέον, η διαμόρφωση νέων θέσεων για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και κατ' επέκταση για την εκπαίδευση των μαθητών που συμμετείχαν.